ANTIJANTEPODDEN
“Når alle tenker likt, er det ingen som tenker.” — Walter Lippmann ≔
 
EPISODERNYHETERGI TILBAKEENGLISH
 
AJP 57 | Lone Beate Ebeltoft
 
 
— «Same» brukes som skjellsord
 
 


Lone Beate Ebeltoft er sjøsame, var med på å etablere Sjamanistisk forbund, syr samekofter og jobber til daglig for Tromsø Arctic Reindeer, som viser frem den samiske kulturen til turister. Hun er stolt av sin kulturarv, og er bevisst på den smertefulle historien der kristning og nasjonsbygging førte til undertrykkelse av det samiske folk. Mobbing er fortsatt en så stor del av samenes hverdag at de satte i gang kampanjen «Nok nu!» for noen år siden. Ebeltoft forteller hvordan splitt og hersk- taktikk har ført til at selv samene angriper hverandre for å uttrykke sin egen kultur, av frykt for å få problemer med storsamfunnet. Etter to vonde år med nye statlige overgrep, ønsker hun å etablere lokale fellesskap som kan finne en annen måte å leve livet på, og som gjennom helhetlig helse, ren mat og å leve i pakt med naturen også kan bli en ressurs for storsamfunnet.


KILDER:
› Lone Beate Ebeltoft
  • Alveskogen Design
  • Tromsø Artic Reindeer
Jordloven for Finnmark, 1902
Fornorskingspolitikken
For knappe 50 år siden var samisk forbudt i skolen
Arkeolog Mattis Danielsen - Den usynlige historien
NRK: Samer tåler mobbing
Primstav
Samiske trommer
Skallemålinger av samer
Snøfrid Svåsedatter (søk)

Last ned episoden

Innspilt: 2022-03-21
Publisert: 2022-04-17Støtte Antijantepodden?
Liker du arbeidet vi gjør, og vil bidra til at vi lager flere episoder?
Finn ut hvordan du kan gi noe tilbake ved å gå til antijantepodden.com!


Meld deg på vårt nyhetsbrev


 
 
2022.04.17