ANTIJANTEPODDEN
“Når alle tenker likt, er det ingen som tenker.” — Walter Lippmann ≔
 
EPISODERNYHETERGI TILBAKEPUSTEROMENGLISH
 
AJP 107 | Einar Flydal
 
 
— Fagmiljøet bygger på gammel forskning og har skylapper
 
 


Se video av dette intervjuet på Pusterom.com


Einar Flydal har jobbet med telekommunikasjon og data gjennom et langt yrkesaktivt liv, blant annet som universitetslektor i Telematikk ved NTNU. I 2010 begynte han å grave i forskning om stråling, etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) kom med en rapport som avkreftet at stråling fra mobiltelefonbruk kunne gi kreft i hjernen. Bare et halvt år senere offentliggjorde de grunnlagsmaterialet, som viste det helt motsatte. Dette trigget Flydals interesse, og siden har han forsøkt å komme til bunns i hva forskningen sier om stråling. Han er blant annet sterkt kritisk til målemetodene som brukes for å fastsette grenseverdier for akseptabel strålingspåvirkning. Han mener at det utelukkende viser om strålingen gir varmeskader, men ikke sier noe om andre skader. Han mener at et forsiktig anslag viser at 5 % av befolkningen er el-overfølsom, og synes det er feil å ofre deres helse i «effektiviseringens navn». Han ser også at stråling skader det biologiske mangfoldet, og er bekymret for blant annet sterk reduksjon av innsekter.

Einar Flydal
  • Retningslinjene fra EUROPAEM
  • AMS: Menneskerettsdomstolen sviktet: Klagen avslått

Faktasjekker” av Flydal
  • Nei, fugledøden skyldes ikke 4G, 3G, 2G og radarer
  • Er 5G farlig?
Fakta” om Einar Flydal på Wikipedia

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet
International Commission on Non-Ionizing Radiation
EMF Consult
Foreningen for El-Overfølsomme

Last ned episoden

Innspilt: 2023-09-11
Publisert: 2023-09-22Støtte Antijantepodden?
Liker du arbeidet vi gjør, og vil bidra til at vi lager flere episoder?
Finn ut hvordan du kan gi noe tilbake ved å gå til antijantepodden.com!


Meld deg på vårt nyhetsbrev


 
 
2023.09.22