ANTIJANTEPODDEN
“Når alle tenker likt, er det ingen som tenker.” — Walter Lippmann ≔
 
EPISODERNYHETERGI TILBAKEENGLISH
 
AJP 130 | Hans Eirik Olav
 
 
— Har klaget på norske menneskerettighetsbrudd
 
 


Siviløkonom og forfatter Hans Eirik Olav har sendt et brev til norske myndigheter der han klager på vedvarende brudd på menneskerettighetene. Han mener at hvitvaskingsloven og alle de inngripende undersøkelsene bankene gjør av privatpersoner, bryter med EMK artikkel 8 som skal sikre rett til privatliv. Han klager også på at Krisehåndteringsdirektivet artikkel 33a gir bankene lov til å selv definere at de har en krise – og deretter konfiskere kundenes penger (bail-in). Videre er han bekymret for ulovlig pantsetting av verdipapirer, som i praksis betyr at for eksempel aksjekjøperne kan bli fratatt sine aksjer uten at de har fått informasjon om at det følger noen heftelser ved dem. Han ser et mønster i at «små» endringer gjøres i lover og direktiver, slik at pengene overføres til en liten gruppe mennesker ved en økonomisk kollaps som han mener er nært forestående. Han håper at myndighetspersonene som har mottatt klagen hans også oppdager at de har en egeninteresse av å hindre at dette systemet får fortsette, fordi også de er ofre for de menneskerettsbruddene og totalitære tiltakene de har vært delaktig i å innføre, bevisst eller ubevisst, og vil rammes like hardt som resten av befolkningen.

Hans Eirik Olav:
Hjemmeside
Nyhetsbrev
  • UMYNDIGGJØRING AV ET HELT FOLK
› Medlemsklubb:
  • Ifbconsulting.no@gmail.com

Kilder:
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) - endringsbestemmelser om tapsabsorbering- og rekapitaliseringskapasitet
EMK Arikkel 8 / menneskerettsloven
  • “Art 8.Retten til respekt for privatliv og familieliv”
fractional-reserve banking (søk)
wef the great reset (søk)
Whitney Webb / Unlimited Hangout
the great depression (søk)
public private partnership (søk)
The Great Taking
  • The Documentary
  • The Book
snl.no: derivat
buffet - derivatives are financial weapons of mass destruction (søk)
salomon brothers mortgage backed securities (søk)
vg.no: Namsmannen tok 20 av Gunilla Perssons eiendeler
nrk.no: EU-parlamentet vedtok klimalov etter bondeopprør
Flertall på Stortinget beskytter sovende lov om kinoforbud på søndager
› Opposition to mRNA injections now considered a CRIME in France, violators face 45,000 euro fine and 3 years in prison for questioning “the science”
  • French bill seeks to criminalize medical “misinformation”
regjeringen.no: Regjeringen vil kriminalisere skadelige påvirkningsoperasjoner i Norge
ukrain bombing of dombas (søk)
  • shelling of dombas (søk)
  • CIA Built 12 Spy Bases in Ukraine Near the Russian Border Over Past Decade
    ◦ Corbett Report and Media Monarchy - NWNW 546
Macron: – Utelukkar ikkje å sende soldatar til Ukraina
greece bail in (søk)

Relaterte AJP-episoder:
AJP 124 | Mikkelborg, Klevstul og Sneisen — Bankene kontrollerer hvordan du «får lov til» å bruke pengene dine
AJP 110 | Hans Eirik Olav — Den siste tidens korrupsjonssaker er bare toppen av isfjellet
AJP 79 | Hans Eirik Olav — Verdensøkonomien vil kollapse
AJP 21 | Hans Eirik Olav — Er verdensøkonomien i ferd med å bryte sammen?

Last ned episoden

Innspilt: 2024-02-28
Publisert: 2024-03-01Støtte Antijantepodden?
Liker du arbeidet vi gjør, og vil bidra til at vi lager flere episoder?
Finn ut hvordan du kan gi noe tilbake ved å gå til antijantepodden.com!


Meld deg på vårt nyhetsbrev


 
 
2024.03.01